running banner right
left
'Công chúa mía đường' và đế chế hơn 100 triệu USD

Doanh Nhân Việt Nam Online

Doanh Nghiệp Thành Viên

  • 1.jpg
  • adong.jpg
  • daducthanh.jpg
  • gominhtri.jpg
  • hoanglong.jpg
  • kemnghia.jpg
  • ninhkieu2.jpg

'Công chúa mía đường' và đế chế hơn 100 triệu USD

Được coi là người phụ nữ quyền lực nhất ngành mía đường Việt Nam, doanh nghiệp của bà Đặng Huỳnh Ức My đang giữ vị trí số 1 về sản xuất và tiêu thụ đường nội địa.


  • 'Công chúa mía đường' và đế chế hơn 100 triệu USD
 
 

Theo Hiền Đức - Quang Thắng

Zing