running banner right
left
Doanh nhân Đỗ Diễm Chi "Lãnh đạo bằng Thiền thành công không Stress"

Doanh Nhân Việt Nam Online

Doanh Nghiệp Thành Viên

  • 1.jpg
  • adong.jpg
  • daducthanh.jpg
  • gominhtri.jpg
  • hoanglong.jpg
  • kemnghia.jpg
  • ninhkieu2.jpg

Doanh nhân Đỗ Diễm Chi "Lãnh đạo bằng Thiền thành công không Stress"

DOANH NHÂN ĐỖ DIỄM CHI

HLV Pilates / HLV Pilates reformer / HLV Yoga / HLV Fitness / Thiền balance

Châm ngôn sống: "Lãnh đạo bằng THIỀN thành công không STRESS "

Facebook: https://www.facebook.com/cherrychipilates/

Phone: 0917 131 631

Photo: Vũ art

VÂN ĐẶNG