running banner right
left
Xã hội

Doanh Nhân Việt Nam Online

Doanh Nghiệp Thành Viên

  • 1.jpg
  • adong.jpg
  • daducthanh.jpg
  • gominhtri.jpg
  • hoanglong.jpg
  • kemnghia.jpg
  • ninhkieu2.jpg

Bộ GTVT kiến nghị Bộ Chính trị đồng ý đầu tư sân bay Long Thành

 Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Theo đó, Thủ tướng ủy quyền cho Ban cán sự đảng Bộ GTVT báo cáo Bộ Chính trị quyết định đầu tư dự án này.

 

Tổng mức đầu tư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đã giảm hơn 2,9 tỷ USD
Tổng mức đầu tư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đã giảm hơn 2,9 tỷ USD

 

Xét đề nghị của Ban cán sự đảng Bộ GTVT về báo cáo Bộ Chính trị việc đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai), Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng có ý kiến thông qua nội dung báo cáo Bộ Chính trị về việc đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành như đề nghị của Ban cán sự đảng Bộ GTVT; kiến nghị Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư giai đoạn 1 của dự án, giao Ban cán sự đảng Chính phủ tiếp tục chỉđạo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Ban cán sự đảng Bộ GTVT thừa ủy quyền Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, thay mặt Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị xem xét quyết định về việc đầu tư Dựán Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành được Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng thừa ủy quyền của Chính phủ báo cáo bổ sung với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 35, ngày 26/2. Theo đó, tổng đầu tư dự kiến cho dự án này là 15,8 tỷ USD, giảm hơn 2,9 tỷ USD so với phương án đầu tư ban đầu.

Được biết, việc giảm tổng mức đầu tư Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành được đưa ra sau khi rà soát và tính toán chi tiết hơn trên nguyên tắc áp dụng đơn giá của các dự án có quy mô và yêu cầu kỹ thuật tương tự đã và đang triển khai trên thế giới cũng như trong khu vực, giá trị khái toán rà soát của Dự án cảng hàng không Quốc tế Long Thành chỉ còn 15,8 tỷ USD, trong đó giai đoạn 1 là 5,2 tỷ USD (tương đương khoảng 109.970 tỷ đồng). Trước đó, con số tương ứng đưa ra là 18,7 tỷ USD cho cả 3 giai đoạn và 7,8 tỷ USD (tương đương khoảng 164.589 tỷ đồng) cho riêng giai đoạn 1.

Cụ thể, khái toán chi phí đầu tư giai đoạn 1 của Dự án sau khi rà soát lại quy mô đầu tư và đơn giá tương đương khoảng 109.970 tỷ đồng (giảm 54.618 tỷ đồng). Trong số này, dự kiến vốn ngân sách nhà nước ước tính 12.149 tỷ đồng (chiếm 11,1% tổng mức đầu tư Dự án) dành cho GPMB, tái định cư, xây dựng các công trình cho các cơ quan quản lý nhà nước... Vốn ODA ước tính 29.177 tỷ đồng (chiếm 26,5%), dự kiến dành cho khu bay. Vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước ước tính 68.644 tỷ đồng (chiếm 62,4%) đầu tư các công trình có khả năng thu hồi vốn cao như nhà ga, các công trình thương mại...

Phân kỳ đầu tư hợp lý hơn sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ quyết định chỉ xây dựng 1 đường hạ cất cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu khách/năm trong giai đoạn 1Giai đoạn 2, sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng đường hạ cất cánh số 2 độc lập, cấu hình mở và 1 nhà ga hành khách để đáp ứng công suất 50 triệu khách/năm. Giai đoạn sau cùng, sẽ hoàn thành các hạng mục của Dự án để đạt công suất 100 triệu khách/năm theo mục tiêu quy hoạch.

Châu Như Quỳnh (dân trí)