running banner right
left
Xã hội

Doanh Nhân Việt Nam Online

Doanh Nghiệp Thành Viên

  • 1.jpg
  • adong.jpg
  • daducthanh.jpg
  • gominhtri.jpg
  • hoanglong.jpg
  • kemnghia.jpg
  • ninhkieu2.jpg

TP.HCM: Doanh nghiệp nhà nước “hết cửa” đầu tư vào bất động sản, ngân hàng

Các công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND TP. HCM không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ những doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực bất động sản).

TP.HCM: Doanh nghiệp nhà nước “hết cửa” đầu tư vào bất động sản, ngân hàng

Ảnh minh họa.

UBND TP.HCM vừa có hướng dẫn cụ thể về việc tăng, giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác. 

Theo đó, UBND TP. HCM quy định: Các tổng công ty, công ty mẹ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND thành phố (sau đây gọi tắt là "doanh nghiệp") không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ những doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực bất động sản).

Không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp, trường hợp góp vốn đầu tư mới vào doanh nghiệp khác, Hội đồng thành viên các doanh nghiệp quyết định các dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp sau khi đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương.

Trường hợp các doanh nghiệp khác phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, Hội đồng thành viên các doanh nghiệp quyết định việc tăng, giảm vốn của mình tại doanh nghiệp khác sau khi UBND thành phố phê duyệt chủ trương. 

Trường hợp doanh nghiệp khác tăng vốn điều lệ mà doanh nghiệp nhà nước không có nhu cầu đầu tư bổ sung vốn thì doanh nghiệp xem xét, quyết định chuyển nhượng quyền mua, quyền góp vốn theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp thoái vốn, bán bớt vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác; các doanh nghiệp chỉ đạo người đại diện theo ủy quyền phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác xây dựng phương án thoái vốn tại các doanh nghiệp khác theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

Phương án thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa phải kèm phương án sử dụng nhà, đất sau khi thoái vốn trình UBND thành phố xem xét, quyết định (theo Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt).

Đối với các trường hợp thoái vốn dưới mệnh giá, dưới giá trị sổ sách kế toán phải thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và phải đảm bảo các nguyên tắc bắt buộc.

Cụ thể, các doanh nghiệp phải hạn chế tối đa tổn thất đầu tư và bảo toàn vốn nhà nước ở mức cao nhất khi chuyển nhượng vốn.

Việc chuyển nhượng vốn theo hình thức thỏa thuận chỉ thực hiện sau khi bán đấu giá không thành công.

Trường hợp bán thỏa thuận không thành công thì doanh nghiệp báo cáo UBDN thành phố đề nghị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xem xét, mua lại.

GIA CÁT (bizlive)